Master Index of Freshwater Fishes
NOW ON FACEBOOK| Contents | Fish Index | Aquatic Plant Index |


Ilisha kampeni (Weber & de Beaufort 1913)


Google Images

Synonyms
Ilisha kampeni
Ilisha whiteheadi
Common Names
Kampen's Ilisha


Copyright © 1996-2013 - Kenneth V. Ruzek, Jr. Brooklyn Park, MN USA
All rights reserved